Kontakt

Korešpondenčná A FAKTURAČNÁ adresa:

Ulica a číslo: Jána Mazúra 26/68
PSČ a mesto: 03601 Martin
IČO: 41525361
DIČ: 1073707943
IČ DPH: SK1073707943
Bankové spojenie: 2100269516/8330
Mobil: 0915 858 071
E-mail: upecma@upecma.sk

Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-99, 011 79 Žilina 1, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 MartinRVPS Martin, Záturčianska 1, 036 80 Martin

Adresa Výroby:

Blažeja Bullu 13

036 48 Martin – Priekopa